Muud plaatimistööd

Plaate on võimalik kasutada pea igal pool. Vaja on vaid ideed ning seejärel saab juba idee ellu viia. Oluline pole ei plaaditava ala suurus ega ka asukoht. Kui enda oskustest ei piisa, siis on hea variant professionaalid enda kasuks tööle panna.

Plaatimistööde juures on pea igal juhul kõige olulisem plaatide alla jääva pinna ettevalmistamine. Kui sobivaks töötlemata pind saab pind plaatidega kaetud, siis algul jääb see küll ilus, ent kaua see selliselt ei püsi. Töömehed oskavad arvestada ka selle tööga, mis eelneb enne plaatide seina paigutamist. See võib tähendada tasandamist ja lihvimist. Kindla peale aga nakkedispersioon ning niiskete ruumide korral ka hüdroisolatsiooni lisamine.

Vuukimist on võimalik alustada vähemalt 24 tunni möödumisel, mil segu on piisavalt kuivanud. Hea oleks muidugi jätta 2-3 päeva kuivamiseks. Vuugivahed saab täita kas spetsiaalse vuugisegu või silikooniga, oleneb jälle kohast, kuhu plaadid on paigutatud ja ka kliendi enda soovidest. Pärast plaatide puhastamist võib astuda tagasi ja vaadata, kuidas värskelt plaaditud sein või põrand on toa üldilmet paremuse poole muutnud.